Trang chủ | Giới thiệu | Sơ đồ trang

VBA Excel thực hành bài 4 - nhập dữ liệu vào bảng tính từ form VBA

3 nhận xét
VBA excel

Bài tiếp theo trong Series các video hướng dẫn tự học VBA chúng ta cùng tìm hiểu cách đưa dữ liệu vào bảng tính từ form VBA. Các bạn cùng theo dõi video sau:

Code đầy đủ trong video:
Private Sub btnAdd_Click()
On Error Resume Next 'khi gap loi thi chuyen sang buoc tiep theo
Dim dong_cuoi As Long
Dim i As Long
dong_cuoi = Sheet1.Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
i = Sheet1.Range("10000").End(xlUp).Row

With Sheet1
.Range("A" & dong_cuoi) = txtMa.Text
.Range("B" & dong_cuoi) = txtDate.Text
.Range("C" & dong_cuoi) = txtTen.Text
.Range("D" & dong_cuoi) = txtNgaysinh.Text
.Range("E" & dong_cuoi) = txtNghenghiep.Text
.Range("F" & dong_cuoi) = txtDiachi.Text
End With
End Sub

3 Nhận xét

Cảm ơn nhiều

Reply

Anh cho em hỏi, sau khi em làm như anh hướng dẫn đến bài này. Khi em nhập dữ liệu vào các mục, nhấn Nhập dữ liệu không được anh.

Reply
avatar
Nặc danh

Use these developer resources to simply combine add-ons and third-party companies. Learn how manufacturers in your trade are using Optimove to improve every customer KPI. Optimove’s 온라인카지노 knowledge scientists create a bespoke predictive customer model for each client. In 2021, DraftKings Inc. and Golden Nugget Online Gaming Inc. have agreed to an all-stock deal by which DraftKings will purchase Golden Nugget Online Gaming.

Reply

Nếu bạn thực sự quan tâm đến nội dung bài viết xin để lại những ý kiến đóng góp vào khung bên dưới. Mỗi ý kiến đóng góp của độc giả là những chỉ dẫn quý báo để chúng tôi cung cấp những nội dung hữu ích hơn tới độc giả.